Image

Tryskání, nazývané též abrazivní tryskání, otryskávání nebo pískování, je technologický postup opracování povrchu.