Image

Tryskání, nazývané též abrazivní tryskání, otryskávání nebo pískování, je technologický postup opracování povrchu.

Image

Tryskání, nazývané též abrazivní tryskání, otryskávání nebo pískování, je technologický postup opracování povrchu.

Image

Tryskání, nazývané též abrazivní tryskání, otryskávání nebo pískování, je technologický postup opracování povrchu.